UB: O comunitate academică incluzivă și echitabilă

*For international students: scroll down the page to find the content in English.

Modulele de față au fost create în cadrul proiectului FDI – Universitatea din București – O comunitate academică incluzivă și echitabilă (InclUB), al cărui scop principal este acela de creștere a gradului de incluziune socială, de transformare a comunității noastre academice într-o spațiu sigur în care toți membrii comunității au acces la o educație de calitate, cu șanse egale și fără discriminare. 

Deși principalii beneficiari ai acestor module sunt studenții din primul an de studiu, cei care pășesc pentru prima dată într-o comunitate atât de diversă și de complexă cum este cea academică, ele pot fi parcurse de toți membrii comunității, studenți sau angajați, pentru că ajută la conștientizarea problemelor cu care se confruntă societatea actuală și la găsirea unor posibile răspunsuri la aceste probleme.

Vă puteți alătura grupului dedicat acestor module pe Teams, prin contul instituțional, la acest link. Pe grup veți putea accesa direct toate materialele.

MODUL 1

Egalitatea de Gen

QUIZ
Egalitatea de gen

Veți putea completa formularele atunci când sunteți logați în contul instituțional pe Teams.

Scanați codul QR pe telefon sau pe tabletă pentru a accesa formularul.

MODUL 2

Diversitate, egalitate și incluziune socială

QUIZ
Diversitate, egalitate și incluziune socială

Veți putea completa formularele atunci când sunteți logați în contul instituțional pe Teams.

Scanați codul QR pe telefon sau pe tabletă pentru a accesa formularul.

For international students

The modules presented here have been created as part of the project titled University of Bucharest – An inclusive and fair academic community (InclUB), which aims to increase the degree of social inclusion, to transform our academic community into a safer space where all members of the community can access quality education, with equal opportunities and no discrimination.

Although the main beneficiaries of these modules are first-year students, newly entered into a diverse and complex academic community, they benefit all members of the community, whether students or employees, since such modules can raise awareness of the problems we are facing in today’s society and give possible answers to these problems.

You can join the group dedicated to these modules on Teams, through your institutional account, at this link. On the group you will be able to directly access all the materials.

MODULE 1

Gender Equality

QUIZ
Gender Equality

You will be able to fill out the forms when you’re signed in to your institutional account on Teams.

Scan the code on a phone or tablet to access the form.

MODULE 2

Diversity, equality and social inclusion

QUIZ
Diversity, equality and social inclusion

You will be able to fill out the forms when you’re signed in to your institutional account on Teams.

Scan the code on a phone or tablet to access the form.