Echipa

Echipa de implementare a proiectului ATHENA – UB

Prof.univ.dr. Laura Grünberg — Directoare de Proiect

Dr. Irina Costache — Expertă de Gen

Lect.univ.dr. Corina Ilinca — Coordonatoare Cercetare Cantitativă, Coord. Platforma de Gen (ICUB)

Drd. Ștefania Chihaia — Coordonatoare Comunicare, Responsabilă Website

Bianca MihăilăAsistentă coordonare și monitorizare PEG-UB

Maria Ramona Coleasa – Colaboratoare – Voluntară

Filuța Ioniță — Directoare Financiară